Zapraszamy Cię do udziału w nowym fakultecie realizowanym przez szwajcarską firmę Carenea, eksperta od bezpiecznych i odpowiedzialnych rekrutacji medycznych.

I spotkanie już 23 października 2022
Godz. 9:30 – 11:30 | Aula II
ZAREJESTRUJ SIĘ BY WZIĄĆ UDZIAŁ!

Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane są do 17 października 2022

Cel fakultetu
Wzmacnianie kompetencji pielęgniarek i pielęgniarzy w zakresie niezbędnym do realizowania świadczeń pielęgniarskich w rozwijających się sektorach opieki zdrowotnej na międzynarodowych rynkach pracy.

Realizacja
Fakultet będzie realizowany w wymiarze 15 godzin w podziale na 7 spotkań (tryb hybrydowy). Spotkania będą miały charakter seminaryjno-warsztatowy. Fakultet skierowany jest przede wszystkim do studentów ostatnich lat na kierunku pielęgniarstwo.

Program
1. Pielęgniarstwo przyszłości – wprowadzenie (2 godz.)
• Kompetencje przyszłości
• Opieka zorientowana na pacjenta
• Praktyka oparta na dowodach
• Otwartość na ciągły rozwój
2. Warsztat kompetencyjny I (3 godz.)
3. Warsztat kompetencyjny II (2 godz.)
4. Warsztat kompetencyjny III (2 godz.)
5. Warsztat kompetencyjny IV (2 godz.)
6. Warsztat kompetencyjny V (2 godz.)
7. Wzmacnianie kompetencji w toku dalszego kształcenia – plan na rozwój zawodowy (2 godz.)

Efekty kształcenia
Po zrealizowaniu programu fakultetu student będzie:
1. Znał pojęcie opieki zorientowanej na pacjenta oraz praktyczne aspekty jej wykorzystania
2. Znał pojęcie praktyki opartej na dowodach oraz praktyczne aspekty jej wykorzystania
3. Znał i rozumiał swoje cele zawodowe
4. Rozumiał proces rozwijania kompetencji w wybranych obszarach
5. Wiedział jakie kompetencje potrzebuje rozwijać w celu osiągnięcia swoich celów zawodowych
6. Znał podstawowe narzędzia w zakresie oceny i wzmacniania wybranych kompetencji (m.in. radzenia sobie ze stresem, przywództwa, komunikacji, pracy zespołowej, rezyliencji, krytycznego myślenia)
7. Świadomy potrzeby nieustannego uczenia się w celu zwiększania efektywności realizacji świadczeń pielęgniarskich
8. Wykazywał otwartość i zrozumienie na odmiennych kulturowo pacjentów i współpracowników

Lena Serafin Carenea OK male

Opiekunem merytorycznym fakultetu Carenea „FUTURE SKILLS | Kompetencje przyszłości w pielęgniarstwie” jest Lena Serafin, doktor n. o zdrowiu i mgr pielęgniarstwa. Pielęgniarka z doświadczeniem w obszarze organizacji pracy i zarządzania, wieloletni dydaktyk i doradca zawodowy wspierający pielęgniarki i pielęgniarzy w rozwijaniu ścieżki kariery zawodowej.
Kontakt: lena.serafin@carenea.pl

O Carenea

Jesteśmy pierwszą w Polsce szwajcarską firmą prowadzącą rekrutację i relokację pracowników medycznych na zlecenie współpracujących z nami klinik i szpitali w Szwajcarii, w ramach tzw. RPP (z ang. Recruitment Process Partnership) Dzięki nam wykwalifikowani pracownicy medyczni zyskują szanse na awans zawodowy i bezpieczną relokację do Szwajcarii – najlepszego kraju do pracy i życia wg rankingu HSBC Expat Annual League Table 2021.

Realizujemy unikatowy program szkoleniowy Academia Carenea akredytowany przez naszych partnerów ze szwajcarskiego sektora medycznego. W ramach Academia Carenea gwarantujemy nostryfikację dyplomu oraz bezpłatne przygotowanie językowe i kulturowe do pracy i życia w Szwajcarii. Dodatkowo zapewniamy Kandydatom i ich rodzinom opiekę relokacyjną i aktywne wsparcie społeczności Carenea w Szwajcarii. Działamy zgodnie z zaleceniami Kodeksu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi międzynarodowej rekrutacji personelu medycznego

Nasze biura znajdują się w 3 miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. W Szwajcarii mamy siedzibę w Zurychu.
CARENEA to wspólne przedsięwzięcie ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia, biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi, aby skutecznie radzić sobie z rosnącym niedoborem personelu w szwajcarskiej służbie zdrowia. Jesteśmy dumni, że możemy łączyć szwajcarskich Pracodawców z wartościowymi Kandydatami z Polski.
CARENEA We care

Kategoia:

Tags: