Regulamin przeprowadzania procedury sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego | PDF

Załącznik 1 – wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – wynik wiodący do 29% | DOC

Załącznik 2 – wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego – wynik wiodący od 30% | DOC