KOSZTY NAUKI

Jednorazowa opłata rekrutacyjna w kwocie 190 zł (studia I stopnia oraz jednolite studia magisterkie)

 

Studenci WSEPiNM studiów II stopnia (magisterskich) wnoszą obniżoną o 50% opłatę za czesne na wybranych kierunkach studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023.

 

Absolwenci WSEPiNM wnoszą obniżoną o 25% opłatę za czesne na wybranym kierunku studiów podyplomowych w roku akademickim 2022/2023.

 

Możliwa zniżka rodzinna za studiowanie dwóch bądź więcej członków rodziny w tym samym czasie.

 

Przy jednorazowej wpłacie obniżona o 10% opłata za czesne na wybranym kierunku studiów podyplomowych.

 

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

 

Oferta zniżek i opłat może ulegać zmianie, o szczegóły prosimy pytać na Uczelni.

CZESNE NA KIERUNKACH

Kierunek

Kierunek

PRAWO

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

PRAWO

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

PRAWO

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

PRAWO

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

PRAWO

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

PRAWO

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

PRAWO

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

PRAWO

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

PRAWO

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

PRAWO

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

PRAWO

Jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

ADMINISTRACJA

Studia I stopnia, licencjackie (6 semestrów)

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja

Wydarzenia na Wydziale

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja

Wydarzenia na Wydziale

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Administracja

Wydarzenia na Wydziale

Skip to content