Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Ubezpieczenie

Kwestura informuje o możliwości wpłat na ubezpieczenie OC , NNW, NNW z Ekspozycją na rok akademicki 2023/2024 od 01.09.2023 r.
 
Pielęgniarstwo 90 zł (OC + NNW z Ekspozycją)
 

Kosmetologia 70 zł (OC + NNW)

Wpłat można dokonać w kasie Uczelni lub na konto bankowe:
Santander Bank Polska S. A.
nr konta 80 1910 1019 2000 0075 3121 0002  
 

W tytule przelewu należy podać nr albumu oraz rodzaj ubezpieczenia.