Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Koło Naukowe „Pomocne Dłonie”

Koło Naukowe "Pomocne Dłonie" na Kierunku Pielęgniarstwo: Razem dla Lepszej Opieki Zdrowotnej

Kierunek Pielęgniarstwo na naszym Wydziale Nauk Medycznych ma zaszczyt być wspierany przez niezwykle aktywne i zaangażowane Koło Naukowe „Pomocne Dłonie”. To grupa studentów, którzy wraz z opiekunem dr n. o. zdr. Grażyną Lis oraz zaangażowaną przewodniczącą koła, Paulą Pocheć, podejmują inicjatywy, które kształtują przyszłość opieki pielęgniarskiej.

Misja i Cele

Misja

Koło Naukowe „Pomocne Dłonie” na kierunku Pielęgniarstwo ma na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studentów związanych z pielęgniarstwem. Poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnych działaniach, członkowie koła dążą do doskonalenia się w obszarze opieki zdrowotnej i propagowania wartości etycznych w praktyce pielęgniarskiej.

Cele
  1. Rozwój Umiejętności Praktycznych: Koło wspiera aktywność praktyczną studentów poprzez organizację symulacji medycznych, szkoleń oraz warsztatów z zakresu pielęgniarstwa.

  2. Edukacja na Rzecz Profilaktyki: Poprzez kampanie edukacyjne, prelekcje oraz akcje społeczne, koło propaguje znaczenie profilaktyki zdrowotnej w społeczności akademickiej i lokalnej.

  3. Wspieranie Pacjentów i Ich Rodzin: Koło angażuje się w działania na rzecz wsparcia pacjentów i ich bliskich, promując opiekę na wielu płaszczyznach.

  4. Współpraca Z Ośrodkami Zdrowia: Działania koła obejmują również inicjatywy skierowane na poprawę jakości opieki w ośrodkach zdrowia i placówkach medycznych.

  5. Aktywne Włączanie w Społeczność Akademicką: Koło promuje integrację studentów pielęgniarstwa, organizując wydarzenia kulturalne, wyjścia terenowe oraz szkolenia interdyscyplinarne.

Opiekun Koła

Opiekunem Koła Naukowego „Pomocne Dłonie” jest dr n. o. zdr. Grażyna Lis, wybitny ekspert w dziedzinie pielęgniarstwa. Jej doświadczenie i zaangażowanie są nieocenione dla rozwoju członków koła.

Przewodnicząca Koła

Przewodniczącą Koła Naukowego „Pomocne Dłonie” jest Paula Pocheć, studentka o niezwykłym zaangażowaniu w pielęgniarstwo oraz troskę o pacjentów. Jej pasja i liderstwo stanowią inspirację dla innych członków koła.

Koło Naukowe „Pomocne Dłonie” na Kierunku Pielęgniarstwo to nie tylko grupa studentów – to społeczność, która łączy pasję do pielęgniarstwa z chęcią działania na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej. Ich zaangażowanie w rozwój wiedzy pielęgniarskiej i promocję zdrowia wpisuje się w najwyższe standardy edukacji pielęgniarskiej naszej uczelni.