Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Dla Wykładowców

Szkolenie RODO

Szanowni Państwo – nauczyciele akademiccy Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 7 kwietnia 2016 r. (RODO), w Akademii Nauk Stosowanych przyjęte zostały zasady przetwarzania danych osobowych zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Są one zawarte przede wszystkim w zarządzeniu Rektora ANS – Polityka ochrony danych osobowych w ANS w Kielcach oraz Regulaminie ochrony danych osobowych. Każdy pracownik Uczelni, którego praca wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i ich stosowania. Ma również obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu RODO – zakończonym uzyskaniem certyfikatu. Na tej podstawie Administrator (ANS) wydaje Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Jest to warunkiem dopuszczenia pracownika do danych osobowych studentów i umożliwia wykonywanie zadań dydaktycznych.

Podróże Służbowe

Prosimy wszystkich pracowników planujących podróż służbową o wypełnienie dokumentu „Informacja o planowanej podróży służbowej”. Po wypełnieniu i uzyskaniu opinii właściwego dziekana prosimy złożyć dokument na ręce Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej p. Zbigniewa Szczepańczyka (p. 130 lub na recepcji I p.). Prosimy o taką informację, w miarę możności, na miesiąc przed planowanym wyjazdem.

Program Erasmus+

Pracownicy ANS zainteresowani udziałem w programie Erasmus proszeni są o zgłaszanie się do Uczelnianego Koordynatora mgr. Przemysława Szczepańczyka.

Przydatne Linki

Skip to content