Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Kosmetologia

Studia w ofercie:

Studia I stopnia (licencjackie):

 • stacjonarne 6-semestralne
 • niestacjonarne 6-semestralne

Studia II stopnia (magisterskie):

 • stacjonarne 4-semestralne
 • niestacjonarne 4-semestralne

Opis Kierunku

Studia na kierunku kosmetologia przygotowują specjalistów o kwalifikacjach umożliwiających wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, leczniczych i powstrzymujących procesy starzenia. Podstawą ich wykształcenia jest gruntowna wiedza z zakresu wybranych nauk przyrodniczych, medycznych, humanistycznych i społecznych, wzbogacona o praktyczne umiejętności korzystnego wpływania na zdrowie i wygląd pacjenta. Ponadto w ramach programu kształcenia, studenci przygotowują się również do podejmowania działań organizacyjnych i menedżerskich, niezbędnych w kontaktach z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne i lecznicze, kierowania i zarządzania procesami produkcji preparatów kosmetycznych oraz kierowania gabinetem kosmetycznym. Studia II stopnia na kierunku kosmetologia przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunku kosmetologia.


Stypendia i zniżki

System stypendialny:
 • stypendium naukowe do 1 150 zł/mc
 • stypendium socjalne do 890 zł/mc
 • GWARANTOWANE stypendium dla osób niepełnosprawnych do 950 zł/mc
 • zapomoga do 1 250 zł
Zniżki:
 • II bezpłatny kierunek
 • brak opłaty wpisowej na studiach II stopnia
 • zniżka rodzinna do 50%
 • wysokość czesnego GWARANTOWANA umową na cały okres studiów
 • brak dodatkowych kosztów za semestr/rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu
 • ulga dla absolwentów na studiach podyplomowych 25 %
 • ulga na studiach podyplomowych dla studentów Naszej Uczelni studiów II stopnia 50 %

Oferta stypendialna oraz zniżek dostępna jest po spełnieniu odpowiednich wymogów, o szczegóły pytaj na Uczelni.


Absolwent

I stopień

Absolwent studiów zawodowych na kierunku kosmetologia, dzięki uzyskanemu wykształceniu z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu złożonych umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w dziedzinie pielęgnowania urody i powstrzymywania procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia, powinien posiadać kwalifikacje niezbędne do właściwego zaplanowania i świadomego prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oraz podstawowych zabiegów leczniczych. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.

Absolwent I stopnia kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata kosmetologii i ma możliwość kontynuacji studiów II stopnia (magisterskich) na Naszej Uczelni na kierunkach takich jak kosmetologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia oraz zarządzanie i coaching.

Absolwent studiów pierwszego stopnia w szczególności powinien:

 • nawiązywać pozytywne relacje z osobą zarejestrowaną programem zabiegów kosmetycznych,
 • umieć ustalić rodzaj zalecanego zabiegu kosmetycznego i stosowanego kosmetyku zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem,
 • poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego zastosowanie,
 • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • umieć zastosować metody stylizacji sylwetki poprzez ruch,
 • umieć doradzić korzystny dla pacjenta rodzaj aktywności ruchowej,
 • posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego,
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii wytwarzania kosmetyków.

Absolwent kosmetologii powinien być przygotowany do nawiązywania współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i profesjonalne) oraz kierowania i zarządzania procesami produkcji preparatów kosmetycznych a także uczestniczyć w systematycznym doskonaleniu poziomu zawodowego i wiedzy, poprzez podjęcie studiów podyplomowych, badań naukowych i zdobywaniu stopni naukowych.
Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w ośrodkach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, sanatoriach, salonach spa, gabinetach dermatologicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą kosmetyków.

II stopień

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia uzyska wiedzę teoretyczną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk farmaceutycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii.

Interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku kosmetologia II stopnia przygotowuje absolwentów do:

 • założenia własnej działalności i prowadzenia gabinetu kosmetycznego, centrum SPA, salonu odnowy biologicznej, itp.
 • podjęcia pracy w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych,
 • zaplanowania i profesjonalnego wykonania zabiegów kosmetycznych (pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych) z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyków i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem,
 • współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • współpracy z lekarzem medycyny estetycznej, chirurgiem plastycznym w zakresie podejmowania działań dotyczących opóźnienia procesów starzenia się skóry,
 • współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia,
 • promowania zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację zdrowia i urody,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Absolwent II stopnia kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy magistra kosmetologii.


Praktyki

Studenci kierunku kosmetologia wyjeżdżają na praktyki – do Czech i Słowacji, np. do najstarszego w Europie Środkowej czeskiego uzdrowiska Teplice oraz sanatoryjno-wypoczynkowego ośrodka w słowackiej Tatrzańskiej Kotlinie. Mogą również odbywać praktyki zawodowe w placówkach Praeha Gruppe Prävention und Rehabilitation w Niemczech.


Program Studiów

I stopień

Rok I

socjologia, filozofia, podstawy ekonomii, przysposobienie biblioteczne i informatyczne, wychowanie fizyczne, biologia z genetyką, anatomia, pierwsza pomoc, biofizyka, fizjologia i patofizjologia, kosmetologia pielęgnacyjna, chemia kosmetyczna, kosmetyczne surowce naturalne, ziołolecznictwo / medycyna naturalna, podstawy alergologii / podstawy onkologii, wizaż i stylizacja / kreowanie wizerunku, przedsiębiorczość / marketing i zarządzanie gabinetem kosmetycznym, podstawy toksykologii / ekologia i ochrona środowiska, zdrowie publiczne / promocja zdrowia, Bhp, praktyka zawodowa

Rok II
język angielski, technologia informacyjna, Polska w UE, encyklopedia prawa, ochrona własności intelektualnej, mikrobiologia i immunologia, farmakologia, kosmetologia upiększająca, receptura kosmetyczna, dermatologia, estetyka, diagnostyka laboratoryjna / mikrobiologia i parazytologia, aromaterapia / aroma i chromoterapia, podstawy prawa medycznego, praktyka zawodowa

Rok III
język angielski, etyka zawodowa, biochemia, histologia, higiena, fizjoterapia i masaż, zasady prawidłowego żywienia / dietetyka, technologia form kosmetyku / podstawy biotechnologii kosmetyków, materiałoznawstwo kosmetyczne / metody oceny kosmetyków, kosmetologia lecznicza / wybrane problemy kosmetologii, praktyka zawodowa

II stopień

Rok I

Przedmioty podstawowe m.in.: alergologia, endokrynologia, szkolenie BHP, praktyka zawodowa.

Przedmioty kierunkowe m.in.: naturalne surowce kosmetyczne, sensoryka i środki zapachowe, kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca.

Przedmioty specjalistyczne m.in.: strategie enzymatyczne w kosmetologii, zaburzenia hematologiczne w kosmetologii.

Rok II

Przedmioty podstawowe m.in.: onkologia skóry, toksykologia kosmetyku, praktyka zawodowa.

Przedmioty kierunkowe m.in.: biologia starzenia się, zabiegi medycyny estetycznej, kosmetologia lecznicza.

Przedmioty specjalistyczne m.in.: laseroterapia i inne formy światłolecznictwa, fizykoterapia w kosmetologii.


Skip to content