Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Samorząd Studencki

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

Anna Wawrzos

Zastępcy Przewodniczącej Samorządu Studenckiego

Magdalena Piętek
Daria Kozieł

Sekretarz Samorządu Studenckiego

Paula Pocheć

Samorząd Studencki odgrywa ważną rolę na uczelni, pełniąc funkcję reprezentacji i głosu studentów. Jego głównym celem jest dbanie o dobro studentów i wspieranie ich potrzeb w trakcie życia akademickiego. Samorząd Studencki działa jako organizacja studencka, składająca się z wybranych przez studentów przedstawicieli, którzy angażują się w różnorodne działania.

Główne zadania Samorządu Studenckiego to:

  1. Reprezentacja studentów: Samorząd Studencki jest głosem studentów w kontaktach z władzami uczelni, organizacjami zewnętrznymi oraz innymi podmiotami. Działa na rzecz reprezentacji interesów studentów i podejmuje działania mające na celu poprawę warunków studiowania.

  2. Organizacja wydarzeń i aktywności: Samorząd Studencki jest odpowiedzialny za organizację różnorodnych wydarzeń, takich jak imprezy integracyjne, konferencje, warsztaty, debaty czy festiwale. Wspiera również działalność kulturalną, sportową i naukową na uczelni, promując aktywność społeczną studentów.

  3. Pomoc i wsparcie dla studentów: Samorząd Studencki pełni rolę wsparcia dla studentów w różnych aspektach życia akademickiego. Może udzielać pomocy w sprawach socjalnych, doradzać w kwestiach związanych z nauką i karierą, oraz organizować porady i szkolenia dotyczące rozwoju osobistego.

  4. Dialog i komunikacja: Samorząd Studencki inicjuje dialog między studentami a władzami uczelni, aby wprowadzać pozytywne zmiany na uczelni. Zapewnia regularną komunikację z studentami, zbiera ich opinie i sugestie dotyczące funkcjonowania uczelni oraz podejmuje działania mające na celu poprawę jakości kształcenia.

Samorząd Studencki odgrywa istotną rolę w tworzeniu żywotnej i dynamicznej społeczności studenckiej na uczelni. Jego działania przyczyniają się do podniesienia jakości życia studenckiego oraz tworzą warunki sprzyjające rozwojowi osobistemu i akademickiemu studentów.

Skip to content