Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Samorząd Studencki

Przewodniczący Samorządu Studenckiego

Sebastian Pietrala

Student Zarządzania i Coachingu

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studenckiego

Magdalena Piętek

Studentka Kosmetologii

Julia Nikodem

Studentka Pielęgniarstwa

Sekretarz Samorządu Studenckiego

Daria Kozieł

Studentka Kosmetologii

Samorząd Studencki odgrywa ważną rolę na uczelni, pełniąc funkcję reprezentacji i głosu studentów. Jego głównym celem jest dbanie o dobro studentów i wspieranie ich potrzeb w trakcie życia akademickiego. Samorząd Studencki działa jako organizacja studencka, składająca się z wybranych przez studentów przedstawicieli, którzy angażują się w różnorodne działania.

Główne zadania Samorządu Studenckiego to:

  1. Reprezentacja studentów: Samorząd Studencki jest głosem studentów w kontaktach z władzami uczelni, organizacjami zewnętrznymi oraz innymi podmiotami. Działa na rzecz reprezentacji interesów studentów i podejmuje działania mające na celu poprawę warunków studiowania.

  2. Organizacja wydarzeń i aktywności: Samorząd Studencki jest odpowiedzialny za organizację różnorodnych wydarzeń, takich jak imprezy integracyjne, konferencje, warsztaty, debaty czy festiwale. Wspiera również działalność kulturalną, sportową i naukową na uczelni, promując aktywność społeczną studentów.

  3. Pomoc i wsparcie dla studentów: Samorząd Studencki pełni rolę wsparcia dla studentów w różnych aspektach życia akademickiego. Może udzielać pomocy w sprawach socjalnych, doradzać w kwestiach związanych z nauką i karierą, oraz organizować porady i szkolenia dotyczące rozwoju osobistego.

  4. Dialog i komunikacja: Samorząd Studencki inicjuje dialog między studentami a władzami uczelni, aby wprowadzać pozytywne zmiany na uczelni. Zapewnia regularną komunikację z studentami, zbiera ich opinie i sugestie dotyczące funkcjonowania uczelni oraz podejmuje działania mające na celu poprawę jakości kształcenia.

Samorząd Studencki odgrywa istotną rolę w tworzeniu żywotnej i dynamicznej społeczności studenckiej na uczelni. Jego działania przyczyniają się do podniesienia jakości życia studenckiego oraz tworzą warunki sprzyjające rozwojowi osobistemu i akademickiemu studentów.

Kontakt: urss.wsepinm@gmail.com