Informacje dotyczące rekrutacji na studia

Zapoznaj się z ofertą ANS i zapisz na studia

Informator

Informator PDF

Dowiedz się więcej o Naszej Uczelni:
baza lokalowa, opis kierunków,
system stypendialny

Rejestracja on-line na studia

Wypełnij wstępny formularz rekrutacyjny:

studia stacjonarne oraz w trybie zjazdowym

studia niestacjonarne

studia licencjackie i magisterskie

studia podyplomowe

Informator Rekrutacyjny PDF

Dowiedz się więcej o procesie rekrutacji:

czesne na wybranych kierunkach studiów

kształcenie praktyczne na Uczelni

wymagane dokumenty

nowości dotyczące Uczelni.