Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Czesne

Rekrutacja Rok Akademicki 2023/2024

Koszty Nauki

  • Jednorazowa opłata rekrutacyjna w kwocie 280 zł (studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie)
  • Ulga na studiach podyplomowych dla studentów Naszej Uczelni studiów II stopnia 50 %
  • Ulga dla absolwentów Naszej Uczelni na studiach podyplomowych 25 %
  • Przy jednorazowej wpłacie obniżona o 10% opłata za czesne na wybranym kierunku studiów podyplomowych
  • Zniżka rodzinna do 50%
  • Wysokość czesnego GWARANTOWANA umową na cały okres studiów
  • Brak dodatkowych kosztów za semestr/rok studiów, egzaminy w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, wydanie legitymacji studenckiej, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu
  • Brak opłaty wpisowej na studiach II stopnia
  • II bezpłatny kierunek
Oferta zniżek i opłat może ulegać zmianie, o szczegóły prosimy pytać na Uczelni.

Czesne

Na rok akademicki 2023/2024 płatne do 5. dnia każdego miesiąca
Studia Stacjonarne
KierunekCzesne
Prawo
Jednolite Studia Magisterskie
I, II rok 470 zł/mc
III, IV, V rok 520 zł/mc
Administracja
I stopnia (licencjackie)
380 zł/mc
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I stopnia (licencjackie)
390 zł/mc
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
II stopnia (magisterskie)
430 zł/mc
Ekonomia
I stopnia (licencjackie)
380 zł/mc
Ekonomia
II stopnia (magisterskie)
400 zł/mc
Finanse i Rachunkowość
I stopnia (licencjackie)
390 zł/mc
Kosmetologia
I stopnia (licencjackie)
450 zł/mc
Kosmetologia
II stopnia (magisterskie)
500 zł/mc
Pielęgniarstwo
I stopnia (licencjackie)
I rok 500 zł/mc
II rok 540 zł/mc
III rok 580 zł/mc
Pielęgniarstwo - tryb zjazdowy (weekendy)
I stopnia (licencjackie)
I rok 560 zł/mc
II rok 600 zł/mc
III rok 640 zł/mc
IV rok 640 zł/mc (jeden semestr)
Pielęgniarstwo
II stopnia (magisterskie)
I rok 500 zł/mc
II rok 540 zł/mc
Zarządzanie i Coaching
I stopnia (licencjackie)
390 zł/mc
Zarządzanie i Coaching
II stopnia (magisterskie)
430 zł/mc
Studia Niestacjonarne
KierunekCzesne
Prawo
Jednolite Studia Magisterskie
I, II rok 470 zł/mc
III, IV, V rok 520 zł/mc
Administracja
I stopnia (licencjackie)
I rok 380 zł/mc
II rok 420 zł/mc
III rok 460 zł/mc
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
I stopnia (licencjackie)
I rok 390 zł/mc
II rok 430 zł/mc
III rok 470 zł/mc
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
II stopnia (magisterskie)
I rok 430 zł/mc
II rok 470 zł/mc
Ekonomia
I stopnia (licencjackie)
I rok 380 zł/mc
II rok 400 zł/mc
III rok 420 zł/mc
Ekonomia
II stopnia (magisterskie)
I rok 400 zł/mc
II rok 420 zł/mc
Finanse i Rachunkowość
I stopnia (licencjackie)
I rok 390 zł/mc
II rok 430 zł/mc
III rok 470 zł/mc
Kosmetologia
I stopnia (licencjackie)
I rok 450 zł/mc
II rok 500 zł/mc
III rok 550 zł/mc
Kosmetologia
II stopnia (magisterskie)
I rok 500 zł/mc
II rok 550 zł/mc
Pielęgniarstwo
II stopnia (magisterskie)
I rok 590 zł/mc
II rok 630 zł/mc
Zarządzanie i Coaching
I stopnia (licencjackie)
I rok 390 zł/mc
II rok 430 zł/mc
III rok 470 zł/mc
Zarządzanie i Coaching
II stopnia (magisterskie)
I rok 430 zł/mc
II rok 470 zł/mc
Numer konta do wpłat:
Kwestura informuje, że wpłaty czesnego należy kierować na indywidualny numer konta bankowego.
Numer konta bankowego generowany jest podczas procesu rekrutacji przez pracownika.
Skip to content