Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

adam

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na „SUZUKI ARENA” Kielce

Studenci I roku bezpieczeństwa wewnętrznego wzięli udział w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń w imprezie masowej, meczu piłki nożnej pomiędzy KS „Korona” Kielce a drużyną „Piast” Gliwice. Przy wejściu na stadion, studenci na własnym przykładzie mogli zapoznać się z pracą służb porządkowych i informacyjnych – stewardów, którzy przeglądali zawartość odzieży […]

Konferencja Naukowa

Zapraszamy serdecznie na Konferencję „Aktualne problemy i przyszłość Unii Europejskiej – zagadnienia organizacyjno-prawno-społeczne”, organizowaną przez Wydział Prawa i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach! Oczekują na Was fascynujące dyskusje na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz jej najważniejszych wyzwań organizacyjnych, prawnych i społecznych. To doskonała okazja, by poszerzyć swoją wiedzę i […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych

W dniu 19 kwietnia 2024 roku, nasz student Jakub Wilamowski (III rok ekonomii, Wydział Ekonomii i Zarządzania) reprezentował Koło Młodych Ekonomistów na 33. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” organizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wygłosił piętnastominutowy referat w panelu nauk ścisłych i przyrodniczych pt. „Automatyzacja metody Hellwiga za pomocą […]

Wizyta na strzelnicy

W dniu 13 kwietnia 2024 roku w ramach przedmiotu ,,Środki przymusu bezpośredniego” studenci Bezpieczeństwa wyszli na zajęcia praktyczne na strzelnicę GT6 Citysport. Uczestniczyli w instruktażu oraz mieli możliwość strzelać pod okiem instruktorów z kilku rodzai broni. Studenci po oddanych strzałach z zapałem sprawdzali swoją celność na tarczy porównując wzajemnie  wyniki między sobą. Instruktorzy dzieląc się […]

Młodzież w nieprzewidywalnym świecie. PorozmawiajMY!

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych nauczycieli, specjalistów, psychologów i pedagogów.Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wyzwań, z jakimi mierzy się młodzież w dzisiejszym, coraz bardziej zmiennym świecie.Czekają nas ciekawe prelekcje, panele dyskusyjne oraz warsztaty, które pozwolą nam lepiej zrozumieć potrzeby i problemy współczesnych uczniów.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w […]

Przyjmiemy na praktyki i do pracy

Szukamy ambitnych i zaangażowanych studentów, którzy chcieliby zdobyć cenne doświadczenie podczas praktyk na Naszej Uczelni! W ramach Naszej inicjatywy poszukujemy osób zainteresowanych odbyciem praktyk w maju oraz możliwym zatrudnieniem w okresie rekrutacji na studia, obejmującym miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik. Oferta: Praktyki w maju: Dla studentów, którzy chcieliby poznać pracę w środowisku akademickim […]

Akademia Lipińskiego liderem zdawalności na aplikacje prawnicze

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane na temat zdawalności egzaminów na aplikacje prawnicze w 2023 r. Egzaminy te są przepustką, która absolwentom kierunku prawo otwiera drogę do wykonywania zawodów prawniczych: sędziego, adwokata, radcy prawnego, prokuratora, notariusza i komornika. Ponieważ poziom wymagań egzaminacyjnych jest bardzo wysoki, zdawalność na aplikacje jest uważana za najbardziej wiarygodne kryterium jakości kształcenia. Dlatego […]

Akredytacja dla kierunku pielęgniarstwo

Akademia Lipińskiego, jako jedyna niepubliczna szkoła wyższa  w regionie świętokrzyskim, uzyskała akredytację ministra zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo. To efekt wizytacji, jaka miała miejsce w styczniu tego roku, przeprowadzonej przez ekspertów Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych działającej przy ministrze zdrowia. W jej trakcie dokonano drobiazgowego przeglądu sposobu realizacji programu, jakości kształcenia, kwalifikacji kadry dydaktycznej, […]

Szkolenia i Kursy

mgr Kamil Buliński DYREKTOR ds. Szkoleń i Kursów Dane kontaktowe: Tel.: 504 252 685 E-mail: kamilbulinski@lipinski.edu.pl

Rekrutacja na Studia Podyplomowe

Rozpoczynamy rekrutację śródroczną na studia podyplomowe! Od 29 stycznia do 29 marca masz szansę dołączyć do naszej akademickiej społeczności i rozwijać się w jednym z wielu kierunków, takich jak:  BHP, Kadry i Płace, Prawo Zamówień Publicznych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne, Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi, Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA, Administracja Państwowa i Samorządowa. Zapraszamy […]

Skip to content