Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Polityka Prywatności Aplikacji „Plan zajęć”

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, jak zbieramy, używamy i chronimy dane osobowe użytkowników naszej aplikacji Plan Zajęć. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Aplikacja Plan zajęć publikowana jest w sklepie Google PLAY pod adresem: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.lipinski.plan oraz w postaci strony www: plan.lipinski.edu.pl

2. Rodzaje zbieranych danych

2.1. Dane osobowe

 • Aplikacja Plan zajęć nie zbiera danych osobowych

2.2. Dane techniczne

 • Aplikacja Plan zajęć nie zbiera danych technicznych (np adresu IP, nazwy urządzeń, itp.)

3. Cel zbierania danych

 • Aplikacja Plan zajęć nie zbiera danych technicznych ani osobowych

4. Przechowywanie danych

 • Dane prezentowane w aplikacji Plan zajęć pochodzą z bazy danych Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda lipińskiego w Kielcach. Adres siedziby: Polska, 25-753 Kielce, ul. Jagiellońska 109A.

5. Udostępnianie danych

 • Aplikacja Plan zajęć udostępnia publicznie w internecie jedynie imię i nazwisko wykładowcy prowadzącego dane zajęcia
 • Aplikacja Plan zajęć nie udostępnia danych osobowych innym, celowo wybranym, podmiotom prawa

6. Polityka RODO

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 • administratorem danych osobowych kandydatów na studia i studentów jest Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego z siedzibą w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@lipinski.edu.pl
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • dane osobowe studenta/wykładowcy przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 • każdy student/wykładowca ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 • Student/wykładowca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
Skip to content