Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Kierunki Studiów

Studia Podyplomowe

Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach posiada w swojej ofercie ponad 30 różnorodnych kierunków na studiach podyplomowych, które świetnie uzupełniają podstawową ofertę edukacyjną Uczelni. Studia Podyplomowe przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe i otrzymały tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Jest to warunek przyjęcia na Studia Podyplomowe w ANS. SPRAWDŹ PEŁNĄ […]

Pielęgniarstwo

Studia w ofercie: Studia I stopnia (licencjackie): Studia II stopnia (magisterskie): Stypendia i zniżki System stypendialny: Zniżki: Oferta stypendialna oraz zniżek dostępna jest po spełnieniu odpowiednich wymogów, o szczegóły pytaj na Uczelni. Absolwent I stopień Uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych […]

Kosmetologia

Studia w ofercie: Studia I stopnia (licencjackie): Studia II stopnia (magisterskie): Opis Kierunku Studia na kierunku kosmetologia przygotowują specjalistów o kwalifikacjach umożliwiających wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, leczniczych i powstrzymujących procesy starzenia. Podstawą ich wykształcenia jest gruntowna wiedza z zakresu wybranych nauk przyrodniczych, medycznych, humanistycznych i społecznych, wzbogacona o praktyczne umiejętności korzystnego wpływania na zdrowie i wygląd […]

Zarządzanie i coaching

Studia w ofercie: Studia I stopnia (licencjackie): Specjalności: Studia II stopnia (magisterskie): Specjalności: Opis Kierunku I stopień Zarządzanie to obszar usług bardzo dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach w Polsce. Rynek ten w naszym kraju jest jednak cały czas w fazie rozwoju i obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na doradców, trenerów i coachów posiadających odpowiedni warsztat oraz doświadczenie zawodowe. […]

Finanse i Rachunkowość

Studia w ofercie: Studia I stopnia (licencjackie): Specjalności: Opis Kierunku Kierunek finanse i rachunkowość umożliwia poznanie sposobu funkcjonowania instytucji finansowych (banków, giełd, towarzystw ubezpieczeniowych itp.) oraz kształtuje umiejętność analizy i oceny zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Stypendia i zniżki System stypendialny: Zniżki: Oferta stypendialna oraz zniżek dostępna jest po spełnieniu odpowiednich wymogów, o […]

Ekonomia

Studia w ofercie: Studia I stopnia (licencjackie): Specjalności: Studia II stopnia (magisterskie): Specjalności: Opis Kierunku Celem kształcenia praktycznego na Kierunku Ekonomia jest przygotowanie studentów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Kształcenie na kierunku Ekonomia oraz sposób realizacji zajęć są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, […]

Prawo

Studia w ofercie: Jednolite Studia Magisterskie: Opis Kierunku Studia na kierunku prawo przygotowują do wykonywania zawodów prawniczych. Program studiów jest oparty na klasycznych wzorcach europejskich; wykorzystuje uniwersytecką formułę studiów ukierunkowaną na przygotowanie do pracy w organach wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i gospodarce. Oznacza to m.in. umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania […]

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia w ofercie: Studia I stopnia (licencjackie): Specjalności: Studia II stopnia (magisterskie): Bloki tematyczne: Opis Kierunku Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ma charakter interdyscyplinarny. Studenci zdobywają ogólną wiedzę z zakresu prawa i administracji, organizacji i zarządzania, psychologii, socjologii itp., w powiązaniu ze specjalistyczną, praktyczną wiedzą o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, zdrowia, życia i mienia obywateli, bezpieczeństwa […]

Administracja

Studia w ofercie: Studia I stopnia (licencjackie): Specjalności: Opis Kierunku Studia na kierunku administracja przygotowują przede wszystkim do pracy na stanowiskach urzędniczych w administracji państwowej i samorządowej, dlatego duży nacisk kładzie się na znajomość prawa administracyjnego i procedur administracyjnych, zasad interpretacji i stosowania przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Specyfika działania jednostek administracji różnych szczebli wymaga […]

Skip to content