Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Aktualności

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

rekrutacja

Jeśli chcesz podjąć studia na kierunkach takich jak administracja, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie i coaching, ekonomia, finanse i rachunkowość, kosmetologia oraz pielęgniarstwo, to jesteś we właściwym miejscu.

Informacje dotyczące zgłaszania szkód

Gratulacje

  Pragniemy poinformować, iż szkody z polis Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania praktyk studenckich należy zgłaszać do Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. : 801 107 107 58 555 55 55 www.ergohestia.pl/zglos-zdarzenie/

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na „SUZUKI ARENA” Kielce

Studenci I roku bezpieczeństwa wewnętrznego wzięli udział w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń w imprezie masowej, meczu piłki nożnej pomiędzy KS „Korona” Kielce a drużyną „Piast” Gliwice. Przy wejściu na stadion, studenci na własnym przykładzie mogli zapoznać się z pracą służb porządkowych i informacyjnych – stewardów, którzy przeglądali zawartość odzieży […]

Konferencja Naukowa

Zapraszamy serdecznie na Konferencję „Aktualne problemy i przyszłość Unii Europejskiej – zagadnienia organizacyjno-prawno-społeczne”, organizowaną przez Wydział Prawa i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Akademii Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach! Oczekują na Was fascynujące dyskusje na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz jej najważniejszych wyzwań organizacyjnych, prawnych i społecznych. To doskonała okazja, by poszerzyć swoją wiedzę i […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych

W dniu 19 kwietnia 2024 roku, nasz student Jakub Wilamowski (III rok ekonomii, Wydział Ekonomii i Zarządzania) reprezentował Koło Młodych Ekonomistów na 33. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” organizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wygłosił piętnastominutowy referat w panelu nauk ścisłych i przyrodniczych pt. „Automatyzacja metody Hellwiga za pomocą […]

Wizyta na strzelnicy

W dniu 13 kwietnia 2024 roku w ramach przedmiotu ,,Środki przymusu bezpośredniego” studenci Bezpieczeństwa wyszli na zajęcia praktyczne na strzelnicę GT6 Citysport. Uczestniczyli w instruktażu oraz mieli możliwość strzelać pod okiem instruktorów z kilku rodzai broni. Studenci po oddanych strzałach z zapałem sprawdzali swoją celność na tarczy porównując wzajemnie  wyniki między sobą. Instruktorzy dzieląc się […]

I Studencka Konferencja Pielęgniarstwa ANS

I Studencka Konferencja Pielęgniarstwa ANS

27 kwietnia w murach naszej akademii odbyła się I Studencka Konferencja Pielęgniarstwa ANS. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych w Kielcach. Dziękujemy serdecznie naszym niezwykłym prelegentom za inspirujące wystąpienia. Wasze zaangażowanie oraz pasja sprawiły, że to wydarzenie na długo pozostanie w pamięciach naszych uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, moc wsparcia oraz chęć do poszerzenia swojej wiedzy. Mamy nadzieję, że konferencja była dla Państwa okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń.

Młodzież w nieprzewidywalnym świecie. PorozmawiajMY!

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych nauczycieli, specjalistów, psychologów i pedagogów.Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wyzwań, z jakimi mierzy się młodzież w dzisiejszym, coraz bardziej zmiennym świecie.Czekają nas ciekawe prelekcje, panele dyskusyjne oraz warsztaty, które pozwolą nam lepiej zrozumieć potrzeby i problemy współczesnych uczniów.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w […]

Przyjmiemy na praktyki i do pracy

Szukamy ambitnych i zaangażowanych studentów, którzy chcieliby zdobyć cenne doświadczenie podczas praktyk na Naszej Uczelni! W ramach Naszej inicjatywy poszukujemy osób zainteresowanych odbyciem praktyk w maju oraz możliwym zatrudnieniem w okresie rekrutacji na studia, obejmującym miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik. Oferta: Praktyki w maju: Dla studentów, którzy chcieliby poznać pracę w środowisku akademickim […]

Skip to content