Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Erasmus +

Erasmus + jest programem realizowanym przez Akademię Lipińskiego od wielu lat.

Jako studentka kierunku prawo miałam możliwość, w ramach programu Erasmus + w dniach 22-27 października 2023 r., uczestniczyć w warsztatach poświęconych wymianie wiedzy i doświadczeń podczas IPBeja Erasmus Week October 2023.

Erasmus Week October 2023 to tydzień kulturalno – edukacyjny, podczas którego mogłam poznać instytucje edukacyjne z różnych krajów europejski uczestniczące w tym wydarzeniu, takich jak: Armenia, Bułgaria, Francja, Niemcy, Węgry, Łotwa, Słowenia, Hiszpania, Turcja czy Ukraina, język i kulturę portugalską, zwiedzić Beje – miasteczko portugalskie w regionie Alentejo, w którym odbyło się wspomniane wydarzenie, brać udział w zajęciach szkoleniowo – dydaktycznych, zwiedzić kampus IP de Beja, brać udział w spotkaniach poświęconych wymianie wiedzy i doświadczeń studenckich, administracyjnych oraz dydaktycznych, nawiązać znajomości z uczestnikami biorącymi udział w tym wydarzeniu.

Dodatkowym atutem wyjazdu była możliwość poznania języka portugalskiego, kultury oraz kuchni tego regionu – co było dla mnie cennym źródłem dodatkowej wiedzy i doświadczeń. W wyjeździe uczestniczyła kadra naukowo – dydaktyczna z Akademii Lipińskiego w osobach: Pana Dziekana Wydziału Prawa i Bezpieczeństwa wewnętrznego dr Waldemara Cisowskiego oraz Dyrektora Studiów Podyplomowych dr Dariusza Palacza oraz koordynatora program Erasmus w Akademii Lipińskiego – mgr Przemysława Szczepańczyka, a także studenci kierunku Prawo i kierunku – Bezpieczeństwo wewnętrzne z Akademii Lipińskiego w Kielcach.

Doskonale realizowany plan całego przedsięwzięcia, dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej oraz pomocy koordynatora Erasmus daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa podczas całej wyprawy – począwszy od wypełnienia kwestionariusza aplikacyjnego po sam wyjazd – zakup biletów, przejazd, zakwaterowanie, udział w wydarzeniach kulturalno – naukowych. Doskonała organizacja zarówno ze strony polskiej jak i portugalskiej jest bezsprzecznie istotnym elementem.

Uczestnictwo w programie jest cennym źródłem wiedzy i wymiany doświadczeń nie tylko w dziedzinie edukacji, ale także poprzez poznanie kultury oraz panujących obyczajów w innych krajach. Wymiana spostrzeżeń i opinii, a także poznanie nowych osób jest cennym źródłem wiedzy na temat jak funkcjonuje szkolnictwo wyższe w innych krajach europejskich oraz jakie próby podejmują Uczelnie aby umożliwić studentom zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie jak również rozwój poprzez możliwość uczestnictwa w programach edukacyjnych poszerzających horyzonty językowe, myślowe oraz edukacyjne oparte na integracji z Koleżankami i Kolegami z innych Uczelni zarówno krajowych jak i europejskich.

Polecam Koleżankom i Kolegom Studentom udział w takim programie edukacyjnym Erasmus +

Skip to content