Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Informacje dotyczące zgłaszania szkód

 

Pragniemy poinformować, iż szkody z polis Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania praktyk studenckich należy zgłaszać do Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. :

  1. 801 107 107
  2. 58 555 55 55
  3. www.ergohestia.pl/zglos-zdarzenie/
Skip to content