Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Wykłady prowadzone są w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
(Instrukcja logowania na platforme Microsoft Teams)
Istnieje możliwość odbycia staży w miejscu pracy.

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje możliwość logowania!
Logowanie SMK – Logowanie – SMK (ezdrowie.gov.pl)

Trwa nabór.
(Instrukcja złożenia wniosku na kurs w SMK) – https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

Termin: listopad 2023

Cena: 400 zł

Cel kształcenia:

Przygotowanie personelu pielęgniarskiego do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 80 godzin dydaktycznych:

  • teoria – (wykład – 35 godzin);
  • staż – (zajęcia praktyczne – 45 godzin).

Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu kształcenia, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Każdy uczestnik kursu po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego zgodne z załącznikiem 12 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których uprawniony jest personel pielęgniarski i położniczy po ukończeniu niniejszego kursu:

  1. Wykonanie szczepień ochronnych w ramach kalendarza szczepień i na zlecenie właściwych jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych z tym zaświadczeń.
  2. Wykonanie i odczytanie próby tuberkulinowej.
  3. Rozpoznanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich wystąpienia.
  4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych oraz dokonywanie analizy wykonalności szczepień ochronnych.
  5. Edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie szczepień ochronnych.

Szczegółowy program kształcenia dostępny na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) –  do pobrania tutaj (klik)

Zapraszamy!

Skip to content