Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

Wykłady prowadzone są w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
(Instrukcja logowania na platforme Microsoft Teams)
Istnieje możliwość odbycia staży w miejscu pracy.

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje możliwość logowania!
Logowanie SMK – Logowanie – SMK (ezdrowie.gov.pl)

Trwa nabór.

(Instrukcja złożenia wniosku na kurs w SMK) – https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

Termin: luty – marzec 2024 r.

Cena: 460 zł

Cel kształcenia:

Przygotowanie personelu pielęgniarskiego do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 86 godzin dydaktycznych:

  • teoria – (wykłady – 36 godzin);
  • staż – (zajęcia praktyczne – 50 godzin).

Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu kształcenia, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Każdy uczestnik kursu po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego zgodne z załącznikiem 12 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których uprawniony jest personel pielęgniarski po ukończeniu niniejszego kursu:

  1. Wykonanie badania spirometrycznego u dziecka i dokonanie wstępnej oceny wyniku badania.
  2. Wykonanie badania spirometrycznego u dorosłego i dokonanie wstępnej oceny wyniku badania.
  3. Wykonanie testu bronchodilatacyjnego.
  4. Edukacja chorego i/lub jego opiekunów w zakresie monitorowania choroby układu oddechowego. 5. Edukacja chorego i/lub jego opiekunów w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego.

Szczegółowy program kształcenia dostępny na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) –  do pobrania tutaj (klik)

Zapraszamy!

Skip to content