Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Czepkowanie 2023

23 czerwca 2023 r. w Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbyło się uroczyste czepkowanie  absolwentów studiów pierwszego stopnia  kierunku pielęgniarstwo. Do uroczystego czepkowania przystąpiły 73 osoby, w tym 4 mężczyzn.

W uroczystości brały udział władze Uczelni: Rektor dr Zdobysław Kuleszyński, Kanclerz mgr Włodzimierz Chłopek, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych dr Łukasz Baratyński, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Maciej Juszczyk, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr Wiktor Krasa, oraz zaproszeni goście.

Na wstępie, głos zabrały władze Akademii Lipińskiego, a także obecni podczas  uroczystości czepkowania wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski oraz dr n. med. Bogumiła Kowalczyk – Sroka.

Po przemówieniach studenci złożyli  uroczyste Ślubowanie, odśpiewali Hymn Pielęgniarski oraz odebrali uroczyście czepki.

Skip to content