Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych

W dniu 19 kwietnia 2024 roku, nasz student Jakub Wilamowski (III rok ekonomii, Wydział Ekonomii i Zarządzania) reprezentował Koło Młodych Ekonomistów na 33. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” organizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wygłosił piętnastominutowy referat w panelu nauk ścisłych i przyrodniczych pt. „Automatyzacja metody Hellwiga za pomocą programu Excel” oraz zaprezentował kalkulator przygotowany pod opieką dr Roberta Kowala.

Zaprezentowane narzędzie służyło do „przyśpieszenia” obliczania popularnej w ekonometrii metody Hellwiga. Kalkulator spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród prelegentów jak i komisji. Ponadto, student nawiązał znajomości z innymi prelegentami, które w przyszłości pozwolą na rozwijanie zainteresowań nowoczesną wiedzą ekonomiczną członków Koła Młodych Ekonomistów oraz prowadzenie przez nich dalszych badań interdyscyplinarnych.

Skip to content