Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawie zawiadamia, że w eliminacjach
okręgowych wzięło udział 7 uczniów. Z tego jedna osoba została
zakwalifikowana do pisemnego egzaminu prawniczego. Żaden z uczestników
nie uzyskał wymaganego minimalnego pułapu 40 punktów pozwalającego na
udział w Finale Ogólnopolskim Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Skip to content