Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Wykłady prowadzone są w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
(Instrukcja logowania na platforme Microsoft Teams)
Istnieje możliwość odbycia staży w miejscu pracy.

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje możliwość logowania!
Logowanie SMK – Logowanie – SMK (ezdrowie.gov.pl)

Trwa nabór.
(Instrukcja złożenia wniosku na kurs w SMK) – https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login

Termin: listopad 2023r.

Cena: 400 zł

Cel kształcenia:

Przygotowanie personelu pielęgniarskiego i położniczego do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Czas trwania kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:

 • teoria – (wykład – 20 godzin);
 • ćwiczenia w warunkach symulowanych – 40 godzin;
 • staż – (zajęcia praktyczne – 30 godzin).

Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania programu kształcenia, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Każdy uczestnik kursu po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego zgodne z załącznikiem 12 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których uprawniony jest personel pielęgniarski po ukończeniu niniejszego kursu:

 1. Rozpoznanie stanów zagrożenia zdrowotnego na podstawie monitorowania bezprzyrządowego i przyrządowego.
 2. Planowanie i realizacja interwencji w stanach zagrożenia zdrowotnego.
 3. Wykonanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
 4. Wykonanie defibrylacji elektrycznej z użyciem defibrylatora manualnego.
 5. Podawanie leków i płynów infuzyjnych w stanach zagrożenia zdrowotnego.
 6. Udrożnienie przyrządowe dróg oddechowych przy użyciu:
 • rurki ustno-gardłowej;
 • rurki nosowo-gardłowej;
 • worka samorozprężalnego z maską twarzową;
 • maski krtaniowej (Laryngeal Mask Airway – LMA);
 • rurki krtaniowej (Laryngeal Tube – LT);
 • innego przyrządu do udrożnienia dróg oddechowych.

Szczegółowy program kształcenia dostępny na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP) –  do pobrania tutaj (klik)

Zapraszamy!

Skip to content