Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Stypendium Ministra Obrony Narodowej

Studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2023/2024 mogą skorzystać z programu Stypendiów Ministra Obrony Narodowej.

Są one przeznaczone dla osób zainteresowanych zawodową służbą wojskową, które rozpoczną studia magisterskie lub pierwszego stopnia, a potem będą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Limit stypendiów wynosi do 100 osób rocznie, które wybiorą jeden z kierunków studiów przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli spełniasz te kryteria, zachęcamy do składania wniosków do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem odpowiednich Wojskowych Centrów Rekrutacji, do 31 sierpnia tego roku.

Szczegóły i wymagane dokumenty znajdziesz w pliku poniżej.

Skip to content