Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Wpis Warunkowy!

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2022/2023 dnia 30 września 2023 r.  upływa ostateczny termin zaliczenia sesji letniej 2022/2023.

Studenci, którzy nie zaliczą sesji w terminie, zobligowani są do złożenia podania o wpis warunkowy na kolejny semestr.  Brak zaliczenia sesji  oraz niezłożenie podania  może skutkować  skreśleniem z listy studentów za brak postępów w nauce. Podania można składać przez e-uczelnię z zakładki student – złóż podanie.