Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Zatrudnienie w Instytucjach i Organach UE

Samorząd Studentów Akademii Nauk Stosowanych im prof. Edwarda Lipińskiego w porozumieniu z Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach zaprasza wszystkich studentów na szkolenie dotyczące zatrudnienia w instytucjach i organach Unii Europejskiej.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Kiedy? 8 lutego 2024 r.
Gdzie? online

Szkolenie przeprowadzą:

Beata Wścisły-Białek Zastępca Dyrektora Departament Komitetu do Spraw
Europejskich Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Justyna
Cichowska Koordynator Zespołu ds. Zatrudnienia w Instytucjach i
Organach Unii Europejskiej

Podczas wydarzenia uczestnicy:
poznają możliwości zatrudnienia w instytucjach i organach UE

  1. poznają możliwości dotyczące staży w wybranych instytucjach Unii Europejskiej.
  2. uzyskają przejrzystą informację dotycząca kryteriów jakie należy spełnić.
  3. poznają miejsca poszukiwania informacji o zatrudnieniu i konkursach Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.
Skip to content