Українська мова

AKADEMIA LIPIŃSKIEGO

Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych

Zapraszamy na kursy specjalistyczne:

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach!

 • Zajmujemy się kształceniem podyplomowym personelu pielęgniarskiego i położniczego w oparciu o nowe programy kształcenia obowiązujące od 24 sierpnia 2015 roku, oraz:
 • Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Z 2022 r. poz. 551, 583, 830);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r., w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1761);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.02 2017 r., w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2017 r., poz. 497);
 • Inne akty prawne niezbędne do realizacji zadań kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.


Prowadzimy następujące formy kształcenia podyplomowego:

 • kursy dokształcające;
 • kursy specjalistyczne;
 • kursy kwalifikacyjne;
 • szkolenia specjalizacyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia!

Proces rekrutacji na wszystkie formy kształcenia podyplomowego personelu pielęgniarskiego i położniczego w OKPPiP Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach odbywa się poprzez:

 • złożenie pisemnego wniosku o zakwalifikowanie na dany rodzaj kształcenia podyplomowego (wnioski są dostępne w zakładce „Wnioski i druki do pobrania”). Wnioski można złożyć:
  • osobiście w siedzibie Uczelni;
  • przesłać pocztą tradycyjną (list);
  • przesłać pocztą elektroniczną (e-mail ze skanem wniosku).
 • zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w danej formie kształcenia poprzez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) (Szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w zakładce „Instrukcja złożenia wniosku na kurs w SMK”): https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login
 • logowanie jest niezbędne dla każdego rodzaju kształcenia podyplomowego;
 • zapisać się na kurs można tylko wtedy, gdy został on opublikowany w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
 • zalogowanie się w systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) na dany kurs NIE JEST równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w kształceniu;
 • w dniu rozpoczęcia kształcenia NIE MA możliwości zalogowania i zapisania się na szkolenie;
 • niedopełnienie formalności ze strony uczestnika skutkuje brakiem kwalifikacji na szkolenie;
 • w przypadku gdy liczba uczestników ubiegających się o dopuszczenie do kształcenia jest większa niż liczba dostępnych miejsc szkoleniowych, celem rekrutacji przeprowadza się EGZAMIN WSTĘPNY w formie pisemnej;
 • w przypadku gdy na dany rodzaj kształcenia zgłosi się mniej osób niż liczba minimalna, Ośrodek ma prawo przesunąć termin rozpoczęcia szkolenia lub dokonać rezygnacji z uruchomienia kształcenia. Informacje zostaną przekazane drogą telefoniczną lub e-mailową oraz umieszczeniem na stronie Uczelni.

Zasady rekrutacji na poszczególne formy kształcenia podyplomowego:

 • do kwalifikacji na kurs dokształcający wymagane są:
  • aktualne Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ);
  • rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
  • pisemny wniosek o zakwalifikowanie do kursu dokształcającego (dostępny w zakładce „Wnioski i druki do pobrania”).
 • do kwalifikacji na kurs specjalistyczny wymagane są:
  • aktualne Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ);
  • rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
  • pisemny wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego (dostępny w zakładce „Wnioski i druki do pobrania”).
 • do kwalifikacji na kurs kwalifikacyjny wymagane są:
  • aktualne Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ);
  • zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej 6 miesięcznym stażu pracy;
  • rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
  • pisemny wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego (dostępny w zakładce „Wnioski i druki do pobrania”).
 • do kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne wymagane są:
  • aktualne Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ);
  • zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej 2 letnim stażu pracy w okresie ostatnich 5 lat;
  • rejestracja w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK);
  • pisemny wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (dostępny w zakładce „Wnioski i druki do pobrania”).

Płatność za szkolenia prosimy dokonywać na konto Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach umieszczając w polu (dane do przelewu) imię i nazwisko osoby dokonującej wpłaty oraz nazwę kursu lub jego sygnaturę.

nr konta: 31 1240 13721111 0010 5489 8393

Dla studentów II stopnia kierunku pielęgniarstwo oraz absolwentów (I i II stopnia kierunku pielęgniarstwo) Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przysługuje zniżka 10% na wybraną formę kształcenia!

Strona Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Logowanie – SMK (ezdrowie.gov.pl)

Strona Ministra Zdrowia

http://www.mz.gov.pl/

Strona Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP)

http://www.cmkp.edu.pl/

Strona Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP)

http://www.ckppip.edu.pl/

Korespondencję prosimy kierować na adres Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

E-mail: okppip@lipinski.edu.pl

Adres: ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce (z dopiskiem OKPPiP)

Telefon: 41 345 13 13

Instrukcja założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), do pobrania poniżej.

W przypadku wystąpienia problemów z rejestracją zapraszamy do kontaktu.

Podręcznik użytkownika SMK – Założenie konta i logowanie do systemu.pdf (klik)

 

Instrukcja złożenia wniosku na kurs w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), do pobrania poniżej.

W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem wniosku zapraszamy do kontaktu.

Instrukcja złożenia wniosku na kurs w systmie SMK.pdf (klik)

Instrukcja logowania do platformy Microsoft Teams do pobrania poniżej.

W przypadku wystąpienia problemów z logowaniem zapraszamy do kontaktu.

Instrukcja obsługi MS Teams

Zgłoś chęć udziału w wybranym kursie/szkoleniu. Odezwiemy się po zebraniu wymaganej liczby osób zainteresowanych!

Skip to content